Zarejestruj się w serwisie

Informacje rejestracyjne użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie dla celów projektu "Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego" i nie zostaną przekazane bądź udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez przedłożonej na piśmie zgody użytkownika. Wnioskodawca projektu oświadcza, że nie gromadzi i nie będzie wykorzystywał żadnych danych osobowych, które nie zostaną dobrowolnie przekazane przez użytkowników bazy.

Warunki korzystania

Zdjęcia zgromadzone w "Banku Fotografii Śląska Cieszyńskiego" są udostępniane zainteresowanym bezpłatnie. Jedynym warunkiem udostępnienia zdjęć jest ich wykorzystanie do celów niekomercyjnych – tzn. nie zezwala się na publikację zdjęć w jakichkolwiek materiałach przeznaczonych na sprzedaż. Fotografie mogą być zamieszczone w publikacjach drukowanych, periodykach i pozostałych materiałach o charakterze niekomercyjnym w celu wspierania rozwoju regionu.

Użytkownik oświadcza, że fotografie nie zostaną przez niego udostępnione osobom trzecim i równocześnie bierze odpowiedzialność za skutki swoich działań, które uwzględniają warunki korzystania z bazy danych.

Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie na materiałach, w których wykorzystujecie Państwo zdjęcia z naszej bazy danych informacji o źródle ich pochodzenia tj. "Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego". Informacje, które chcielibyście Państwo wykorzystać w swoich materiałach oraz logo projektu można pobrać tutaj.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz że zapisy w niej zawarte są dla mnie zrozumiałe i przyjmuję je do wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Masz już konto?